Definitie

  • Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR)

    Het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft als taak de voornaamste macro-economische statistieken en vooruitzichten op te stellen. Het INR werkt daartoe samen met drie geassocieerde instellingen: het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Federaal Planbureau en de Nationale Bank van België.