Definitie

  • General Agreements to Borrow (GAB)

    Overeenkomst gesloten in 1962 door de 10 rijkste lidstaten van het IMF, waaronder België, om bovenop de vastgestelde quota extra middelen ter beschikking te stellen van het Fonds. De deelnemers aan de GAB worden aangeduid als G-10, hoewel Zwitserland in 1964 als elfde land toetrad.