Definitie

  • Gedwongen koers

    De gedwongen koers komt overeen met het principe dat door alle centrale banken ingevoerd is om de verplichte converteerbaarheid van biljetten naar goud af te schaffen. Wat vandaag de dag vanzelfsprekend lijkt, is niet altijd gemakkelijk aanvaard door onze voorouders.