Definitie

  • Bazels Comité voor het bankentoezicht

    Het Bazels Comité voor het bankentoezicht werd in 1974 opgericht door de gouverneurs van de G-10. Het houdt zich bezig met vraagstukken in verband met het bancaire toezicht en in het bijzonder met de vereisten inzake eigen middelen die aan de kredietinstellingen opgelegd worden.