Definitie

  • Arbeidsmarkt

    De arbeidsmarkt is de markt waarop het aanbod van en de vraag naar arbeid elkaar ontmoeten. Arbeid wordt gevraagd door de werkgevers en aangeboden door de werknemers.