Definitie

  • Reserveratio

    Een door de centrale bank vastgesteld percentage voor elke categorie balansposten die deel uitmaken van de reservebasis. De reserveratio’s worden gebruikt voor de berekening van de reserveverplichtingen.