Definitie

  • Repo-overeenkomst

    Een overeenkomst om een activum te verkopen en het tegen een welbepaalde prijs op een vooraf bepaalde datum of op verzoek opnieuw aan te kopen. Een dergelijke overeenkomst is vergelijkbaar met het opnemen van krediet op onderpand, met dit verschil dat de verkoper de eigendom van de effecten niet behoudt. Ook retrocessieovereenkomsten worden als repotransacties aangeduid en op de repomarkt verhandeld.