Definitie

  • Monetaire analyse

    Een van de pijlers van het ECB-kader voor een uitgebreide analyse van de risico's voor de prijsstabiliteit, dat ten grondslag ligt aan de monetaire-beleidsbeslissingen van de Raad van Bestuur. De monetaire analyse draagt bij tot de beoordeling van de middellange- tot lange-termijntendensen van de inflatie, gezien de nauwe relatie die bestaat tussen de geldhoeveelheid en de prijzen over langere tijdshorizons. Ze houdt rekening met de ontwikkelingen in een breed scala van monetaire indicatoren, met inbegrip van M3 en de componenten en tegenposten daarvan (met name krediet), en met verschillende maatstaven van overliquiditeit. Zie ook: economische analyse.