Definitie

  • M3

    Het ruime monetaire aggregaat M3 bestaat uit M2 en verhandelbare instrumenten, d.w.z. repo-overeenkomsten, aandelen en participaties in geldmarktfondsen en schuldbewijzen met een looptijd tot en met twee jaar die door de monetaire financiële instellingen (MFI's) zijn uitgegeven.