Definitie

  • Deviezenswap

    Gelijktijdige contant- en termijntransacties, waarbij een valuta tegen een andere valuta wordt verhandeld. Het Eurosysteem kan open-markttransacties uitvoeren in de vorm van deviezenswaps, waarbij door de nationale centrale banken (of de ECB) contante aankopen (of verkopen) van euro’s tegen een vreemde valuta worden verricht onder gelijktijdige verkoop (of aankoop) op termijn.