Definitie

  • Eurogebied

    Het gebied dat die lidstaten omvat waar de euro, overeenkomstig het Verdrag van Maastricht, als gemeenschappelijke munteenheid werd aangenomen en waar, onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de ECB een gemeenschappelijk monetair beleid wordt gevoerd. In 2015 omvat het eurogebied België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije en Spanje.