Definitie

  • Eurogebied

    De 20 EU-landen die de euro hebben ingevoerd, vormen samen het eurogebied. Overeenkomstig met het Verdrag van Maastricht, voeren ze een gemeenschappelijk monetair beleid onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de ECB. In 2023 omvat het eurogebied België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije en Spanje. De ministaten Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad gebruiken ook de euro, op basis van een formele overeenkomst met de Europese Gemeenschap. Montenegro en Kosovo gebruiken eveneens de euro, maar zonder formele overeenkomst.