Definitie

  • Corporate governance

    Procedures en processen waarmee een organisatie wordt bestuurd en gecontroleerd. De beheer- en controlestructuur bepaalt hoe de rechten en verantwoordelijkheden worden verdeeld over de verschillende deelnemers aan de organisatie en omschrijft de regels en procedures voor de besluitvorming.