Definitie

  • TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer)

    TARGET2 is het grensoverschrijdende Europese verrekeningsstelsel waarlangs kredietinstellingen in euro uitgedrukte betaalopdrachten één na één kunnen uitvoeren. TARGET2 is samengesteld uit de zogeheten bruto-vereffeningssystemen (omdat ze alle betalingen vereffenen en niet enkel een saldo op het einde van de dag) van de lidstaten van de EU en het betalingssysteem van de Europese Centrale Bank. Het gaat hierbij om zeer grote bedragen die verband houden met de afwikkeling van operaties op de financiële markten.