Definitie

  • Swift

    Een onderneming, mede beheerd door de internationale bankgemeenschap, die een netwerk ter beschikking stelt van de banken over de gehele wereld. Via dit netwerk wisselen de banken berichten uit over wederzijdse betalingen en effectentransacties, die als bindend worden beschouwd. De betrouwbaarheid van dit uitwisselingssysteem is gebaseerd op het lidmaatschap waaraan een aantal toetredingsvoorwaarden verbonden zijn, een streng beveiligd en goed uitgebouwd netwerk van computers, en het gebruik van een gestandaardiseerde berichtentaal, waarvan het formaat centraal door Swift wordt ontworpen en beheerd.