Definitie

  • Secundaire markt

    Markt waarop transacties tot stand komen die betrekking hebben op in omloop zijnde financiële instrumenten.