Definitie

  • Open-markttransactie

    Een transactie die op initiatief van de ECB op de financiële markten wordt uitgevoerd.