Definitie

  • Marginale rentevoet

    Rentevoet waarbij het totale toe te wijzen bedrag in het kader van een krediettoewijzing is bereikt en waaronder er geen toewijzing plaatsheeft.