Definitie

  • Liquiditeitsbeheer

    Interventie van het Eurosysteem op de geldmarkt, door middel van open markttransacties, met het oog op de regulering van het bedrag dat de kredietinstellingen bij het Eurosysteem deponeren en de rentetarieven op zeer korte termijn.