Definitie

  • Kredietinstelling

    Een onderneming waarvan de werkzaamheden bestaan uit het van het publiek in ontvangst nemen van deposito's of van andere terugbetaalbare gelden en het verlenen van kredieten voor eigen rekening. De banken en spaarkassen zijn kredietinstellingen.