Definitie

  • Geldmarkt

    De markt waarop de kredietinstellingen aan elkaar kortetermijnleningen verstrekken (doorgaans op ten hoogste één jaar) teneinde hun deposito's bij het Eurosysteem bij te stellen. In het eurogebied bestaat slechts één geldmarkt: iedere renteafwijking tussen landen zou arbitrages noodzakelijk maken.