Definitie

  • Rente voor de basisherfinancieringstransacties

    De rente die banken betalen als zij voor een periode van één week geld lenen van de ECB. Als ze dit doen, moeten ze onderpand inbrengen om te garanderen dat ze het geld terugbetalen. Dit is een van de drie rentetarieven die de ECB elke zes weken in het kader van haar monetair beleid vaststelt.