Definitie

  • Consumentenkrediet

    Een consumentenkrediet is een krediet dat door een natuurlijke persoon voor privé-doeleinden wordt aangegaan en dat voor iets anders gebruikt wordt dan om de aankoop van een onroerend goed te financieren. Het neemt meestal de vorm aan van een kredietopening, een lening op afbetaling of een verkoop op afbetaling.