Bankidentificatiecodes

De financiële instellingen die in België zijn gevestigd, beschikken over één of meer identificatiecodes. Deze codes worden onder meer gebruikt voor de eerste drie cijfers van alle Belgische rekeningnummers. De lijst van bankidentificatiecodes wordt op variabele basis aangepast, dit is telkens zich een wijziging voordoet.

De volgende documenten geven alle codes weer die het Secretariaat van de Overeenkomsten heeft toegekend:

Het Secretariaat van de overeenkomsten kent de identificatiecodes toe aan de financiële instellingen die actief zijn op de Belgische markt. Aan deze lijst zijn de overeenstemmende BIC-codes, die door SWIFT zijn toegekend, toegevoegd. De gepubliceerde BIC-codes zijn gebaseerd op informatie uit het Belgische retail-betaalverkeer en worden in het kader van het Secretariaat van de Overeenkomsten enkel indicatief vermeld.

Voor specifieke doeleinden dient steeds contact te worden opgenomen met de betrokken financiële instelling of kan de SWIFT-website worden geraadpleegd.