Wijzigingen in de modellen van de jaarrekening voor verenigingen en stichtingen: versie 2013 vs. versie 2012

De versie van de modellen, zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 december 2013, blz. 96.969 verschilt in de hiernavolgende punten van de versie, zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 december 2012, blz. 77.547:

  Sectie Wijziging
1. VKT-vzw 4 Toevoeging van een resultaatverwerkingstabel aan de resultatenrekening
2. VKT-vzw 5.3 Aanpassing aan de staat van de bestemde fondsen
3. VKT-vzw 5.6 Toevoeging van "Aard en doel van buitenbalans regelingen"
4. VKT-vzw 5.7 Toevoeging van "Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden"