Betalingswijzen

Geüploade jaarrekeningbestanden moeten betaald te zijn alvorens de Nationale Bank ze kan aanvaarden.

Om de neerleggingskosten voor een bepaalde jaarrekening te betalen, moet u zich op de toepassing FILING inloggen met hetzelfde certificaat als datgene waarmee u het jaarrekeningbestand heeft geüpload.

De uiterste datum van ontvangst van de betaling moet gerespecteerd worden. In de praktijk moeten de neerleggingskosten ontvangen zijn ten laatste 7 kalenderdagen nadat de status 'wacht op betaling' is toegekend. De status kan u terugvinden door in de menubalk van de internettoepassing te klikken op 'Opvolging'.

Niet correct uitgevoerde betalingen leiden tot de weigering van de neerlegging van de jaarrekening. In voorkomend geval dient u de neerleggingsprocedure volledig opnieuw te beginnen, waardoor de officiële datum van neerlegging verandert, met eventuele gevolgen voor het toegepaste tarief.

Voor de betaling van de verschuldigde neerleggingskosten kan u kiezen tussen:

1. Betaling met kredietkaart (Visa of Master Card)

In de menubalk van de internettoepassing kiest u voor 'Betaling'. U vinkt vervolgens 'Kaart' aan.
Voor informatie over Visa of Master Card: www.mijnkaart.be
 

2. Betaling met overschrijving

In de menubalk van de internettoepassing kiest u voor 'Betaling'. U vinkt vervolgens 'Overschrijving' aan.

U moet er rekening mee te houden dat als de Nationale Bank het verschuldigde bedrag niet tijdig op haar specifieke rekening ontvangt, de betrokken jaarrekeningen automatisch geweigerd en geschrapt worden, waarna u voor die jaarrekeningen de neerleggingsprocedure volledig moet herbeginnen. In voorkomend geval verandert dit de officiële datum van neerlegging met eventuele gevolgen voor het toegepaste tarief.

Wanneer u kiest voor betaling met overschrijving genereert de internettoepassing automatisch de gegevens die u nodig heeft om buiten de internettoepassing de overschrijving uit te voeren:

 • het  totaal verschuldigde bedrag
 • het specifiek rekeningnummer BE47 0016 2658 1680 met de bank-identificatiecode GEBABEBB.
 • de naam en het adres van de begunstigde, nl.:
  Nationale Bank van België - Balanscentrale
  de Berlaimontlaan 14
  1000 Brussel
 • de gestructureerde mededeling (vb. +++ 012/3456/78910 +++)
 • de uiterste datum van ontvangst van de betaling

De overschrijving kan u met pc-banking of Isabel uitvoeren. Wij ontraden het gebruik van de papieren overschrijving en een storting aan een loket van een kredietinstelling.

 

Voer de overschrijving onmiddellijk uit. Wij herhalen dat de neerleggingskosten ontvangen moeten zijn ten laatste 7 kalenderdagen nadat de status 'wacht op betaling' is toegekend. Het correcte bedrag en de correcte gestructureerde mededeling moeten op de overschrijving voorkomen. De datum waarop zo'n jaarrekening werd geüpload wordt dan gebruikt als de officiële neerleggingsdatum, ook al is de betaling nog niet op die dag door de Nationale Bank ontvangen.

De jaarrekening wordt automatisch geschrapt en als ongeldige neerlegging geregistreerd wanneer de Nationale Bank:

 • een onjuist bedrag ontvangt;
 • het bedrag te laat ontvangt (dit is later dan 7 dagen na de toekenning van de status 'Wacht op betaling');
 • een bedrag ontvangt zonder of met een foutieve gestructureerde mededeling.

Reeds overgeschreven bedragen die laattijdig zijn aangekomen, worden automatisch door de Nationale Bank teruggestort. In de zone voor de vrije mededeling vindt u enerzijds de code van de reden van terugstorting en anderzijds het internetadres www.nbb.be/refund. Daar bevindt zich een lijst met de mogelijke terugstortingscodes en hun overeenstemmende verklaring.