Resultaten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 18 mei 2015

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 18 mei 2015 heeft mevrouw Michèle Detaille en mevrouw Sonja De Becker en de heren Marc Leemans en Pieter Timmermans tot regent herkozen en de heren Jean‑François Hoffelt en Bernard Jurion en mevrouw Christ'l Joris tot censor.

Al deze mandaten eindigen na de gewone algemene vergadering van 2018.

Om zich aan de marktnormen aan te passen heeft de algemene vergadering tevens beslist om vanaf 2015 de datum van betaalbaarstelling van het dividend te verschuiven van de vijfde naar de vierde bankwerkdag na de gewone algemene vergadering.