Perscommuniqué - Working Paper 273

Economisch belang van de luchtvaart- en luchthavenactiviteiten in België - Verslag 2012

De Nationale Bank van België publiceerde in maart 2009 voor het eerst een uitgebreide studie met betrekking tot het economisch belang van de luchtvaart- en luchthavenactiviteiten in België. In december 2011 volgde een eerste update met resultaten voor de jaren 2007 tot 2009. In 2013 werd aan de Bank gevraagd om de analyse opnieuw te actualiseren.

De studie raamt het economisch belang van de luchtvaart- en luchthavenactiviteiten in België over de periode 2009-2012 in termen van toegevoegde waarde, werkgelegenheid en investeringen. De bestudeerde sector omvat niet enkel de strikt luchtvaartgebonden activiteiten, maar ook alle activiteiten die uitgeoefend worden op het terrein van de zes Belgische luchthavens (Antwerpen, Brussel, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende). Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de indirecte effecten inzake toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De studie bevat ook een analyse van de sociale balansen en van een aantal financiële ratio’s (rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit).