Perscommuniqué - Working Paper 241

Invloed van de Taylor-regel op het Amerikaanse monetaire beleid

We analyseren de invloed van de Taylor-regel op het Amerikaanse monetaire beleid door de beleidsvoorkeuren van de Fed binnen een DSGE-kader te ramen. De beleidsvoorkeuren worden weergegeven door een standaard verliesfunctie, aangevuld met een term die de graad van terughoudendheid weergeeft om de rente te laten afwijken van de Taylor-regel. De empirische ondersteuning voor de aanwezigheid van een Taylor-regelterm in de beleidsvoorkeuren is sterk en robuust ten aanzien van alternatieve specificaties van de verliesfunctie. Wanneer we het monetair beleid van de Fed in de periode 2001-2006 analyseren, vinden we geen aanwijzingen voor een verminderd gewicht op de Taylor-regel, in tegenstelling tot wat in de literatuur werd beweerd. De belangrijke afwijkingen van de Taylor-regel in deze periode zijn te wijten aan grote, negatieve schokken aan de vraagzijde, en vormen optimale afwijkingen voor een bepaald gewicht op de Taylor-regel.