Perscommuniqué - Working Paper 123

Voorspellingsmodellen voor faillissementen: prestaties, afwijkingen en interne ratingsystemen

We maken een aantal vergelijkingen met betrekking tot de prestaties van de voorspellingsmodellen voor falingen voor kleine, particuliere ondernemingen. We maken gebruik van twee door verkoopfirma's aangeleverde modellen, één model dat werd ontwikkeld door de Nationale Bank van België, en het Altman Z-score-model om de prestaties van de modellen, de omvang van de afwijkingen tussen de modellen bij het rangschikken van de ondernemingen, en het ontwerp van de interne ratingsystemen te analyseren. We onderzoeken tevens de mogelijke voordelen van een combinatie van de output van meerdere modellen. We stellen vast dat het vermogen van de vier modellen om faillissementen te voorspellen zeer goed is over de periode van één jaar, ondanks verschillen in statistische methodologieën, input and insolvabiliteitsdefinitie tussen de modellen. De afwijkingen in de rankings van de ondernemingen tussen de verschillende modellen zijn evenwel aanzienlijk, en de keuze van het model zal een weerslag hebben op de beslissingen inzake de prijsstelling en initiëring van leningen. We komen tot de bevinding dat belangrijke winsten kunnen worden gegenereerd door modellen met vergelijkbare vermogens te combineren. Bovendien tonen we aan dat het tevens nuttig kan zijn een zwakker model met een krachtiger model te combineren als de verschillen met betrekking tot de insolvabele ondernemingen tussen de verschillende modellen groot genoeg zijn. Tot slot blijkt het aantal categorieën in een intern ratingsysteem belangrijker te zijn dan de verdeling van de ontleners tussen de verschillende categorieën.