Perscommuniqué - NBB voltooit belegging voor het externe reservebeheer in Chinese Renminbi en Koreaanse Won ten belope van respectievelijk 200 miljoen en 100 miljoen euro

In het kader van het externe reservebeheer heeft de Nationale Bank van België (NBB) tijdens de eerste jaarhelft van 2017 een belegging voltooid in Chinese Renminbi en Koreaanse Won, ten belope van respectievelijk 200 miljoen en 100 miljoen euro. Dit ter uitvoering van een beslissing van het Directiecomité van de Bank om de diversificatie in het activabeheer beperkt op te krikken.

De externe reserves zijn nu samengesteld uit Amerikaanse Dollar, Japanse Yen, Chinese Renminbi, Koreaanse Won, goud en speciale trekkingsrechten. Daarenboven kan de Bank beperkte werkingsmiddelen aanhouden in andere valuta.

De obligaties in de Statutaire Portefeuille blijven enkel belegd in euro.