Perscommuniqué: Nationale Bank van België heropent museum

De centrale bank, geld en financiën in de kijker

Brussel, 15 januari 2018 – Economie en geld zijn saai? Niet in het Museum van de Nationale Bank van België dat vandaag heropent in het prachtige gerenoveerd gebouw van de  voormalige Union de Crédit de Bruxelles bank in het hartje van de hoofdstad.  Voorwerpen en documenten die je nooit eerder zag en een mix van interactieve en audiovisuele media maken een bezoek aan de nieuwe, permanente tentoonstelling een leuke en leerrijke belevenis. Je raakt er vertrouwd met het werkterrein van de centrale bank en met alle aspecten van geld, vroeger en nu. Het NBB-museum richt zich tot het grote publiek in het algemeen, en tot de jongeren en studenten in het bijzonder.

Investeren in het onderwijs en in de opleiding van jongeren is een doelbewuste keuze van de NBB. Al sinds 1982 ontvangt ze in haar museum scholen en bezoekers uit alle delen van het land en ook uit het buitenland. Samen met het museum van de Bank of England, behoort het Museum van de Nationale Bank van België hiermee tot de oudste centrale bankmusea van Europa. Na een lange renovatieperiode heropent het museum vandaag de deuren. De collectie vond onderdak in een unieke nieuwe omgeving. Vanaf vandaag is het museum immers gehuisvest in het gebouw van de voormalige Union de Crédit de Bruxelles aan de Warmoesberg in het centrum van de hoofdstad. Het gebouw dat midden 19de eeuw werd ontwerpen door architect Nicolas Dekeyzer is dankzij de koepelstructuur, de opvallend gotische maar sobere stijl, de monumentale trappenzaal en girandoles een architecturaal pareltje dat door de Nationale Bank in ere werd hersteld.

Publieke functie

“De Nationale Bank van België wil dicht bij de samenleving staan”, zegt Gouverneur Jan Smets. “We zijn ons ervan bewust dat onze zeer gevarieerde en snel wijzigende bankactiviteiten lang niet altijd bekend zijn bij de bevolking. Het prachtige nieuwe museum legt zeer goed uit welke belangrijke rol de Bank in die samenleving in het algemeen en in onze economie in het bijzonder speelt. Ik ben dan ook zeer blij dat we dit unieke gebouw, dat deel uitmaakt van het architecturaal erfgoed van ons land, opnieuw een relevante publieke functie kunnen geven.” 

De studenten en bezoekers krijgen in het museum de sleutels aangereikt om inzicht te verwerven in de economische, monetaire en financiële concepten en mechanismen in het algemeen en in de centrale bankactiviteiten in het bijzonder.

De thema’s die aan bod komen zijn hedendaags en soms zeer actueel. Om het belang ervan beter te kunnen inschatten, worden ze in een historische context geplaatst. De geschiedenis is hier geen doel op zich maar helpt de bezoeker om de rol en functies van de centrale bank beter te begrijpen. De combinatie van de hedendaagse en historische invalshoek toont op een zeer bevattelijke manier welke invloed de activiteiten van de centrale bank hebben op de economie in het algemeen en op de financiën van elke burger in het bijzonder.

Het vernieuwde museum zet in op interactiviteit en multimedia en nodigt de bezoeker uit om ook zelf aan de slag te gaan. Wat valt er zoal te beleven? Als bezoeker kun je in de huid kruipen van:

 • de expert in Europese zaken voor wie de samenstelling en werkwijze van het Eurosysteem geen geheimen heeft
 • de hoofdkassier die ervoor zorgt dat er op elk moment voldoende cash in omloop is
 • de wakkere burger die de echtheid van zijn of haar biljet test
 • de gouverneur die ernaar streeft de inflatie dichtbij maar net onder 2 % te houden
 • de bankier die bij het runnen van zijn of haar bank rekening moet houden met de toezichtsregels
 • de student die op zoek gaat naar de economische en financiële informatie die de NBB verzamelt, analyseert en publiceert
 • de liefhebber van reizen in tijd en ruimte die op zoek gaat naar het geld van vervlogen tijden en verre oorden.

Meer informatie:

 • Nederlands, Frans, Duits en Engels
 • gratis toegang
 • gratis rondleidingen
 • reserveren voor groepen: www.nbbmuseum.be/nl/booking
 • van maandag tot vrijdag
 • van 9.00 tot 17.00 u.

Contact:

Museum van de Nationale Bank van België

Warmoesberg 57

1000 Brussel

Tel. 32 2 221 22 06

museum@nbb.be

www.nbbmuseum.be