Model schema B versie 2021: wijzigingen t.o.v. model 2019

Wijzigingen

De interpretatieve omzendbrief "NBB_2021_20", gepubliceerd op 5 oktober 2021 door de prudentiële diensten van de Nationale Bank, preciseert de toepassing van het koninklijk besluit van 29 augustus 2022. Op deze basis, en in overleg met de prudentiële diensten is bijlage XXIV met betrekking tot transacties buiten de balanstelling gewijzigd.

De wijzigingen omvatten:

  • de schrapping van sectie "B. Becijfering van de impact op de resultaten van een derogatie op de waarderingsregel van artikel 36bis, §2 met betrekking tot de termijnrenteverrichtingen";

en de toevoeging van de:

  • sectie "B. Microdekking bestemde verrichtingen als bedoeld in Artikel 36bis §1";
  • Sectie "C. Macrodekking bestemde verrichtingen als bedoeld in Artikel 36bis, §1bis, lid 1";
  • Sectie "D. Dekkingsresultaten op gediskwalificeerde verrichtingen die op de wachtrekening zijn uitgesteld en nog moeten afgeschreven worden en als bedoeld in artikel 36bis, §4, 3° en 4° - uitsplitsing naar de resterende looptijd";
  • van sectie "E. Rentebeheeroperaties zonder extra risico te nemen met een effectiseringsvehikel dat door de kredietinstelling wordt geconsolideerd (artikel 36bis, §1 bis, tweede lid)".