Mededeling NBB_2019_22 / Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen die in 2020 via eCorporate moeten worden ingediend