Circulaire NBB_2024_05 / Periodieke vragenlijsten met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Circulaire NBB_2024_05 / Periodieke vragenlijsten met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorism

  • Gemeenschappelijke vragenlijst voor alle financiële instellingen die onder het toepassingsgebied van deze circulaire vallen pdf – word
  • Vragenlijst over bank- en financieringsdiensten pdf – word
  • Vragenlijst over betalingsdiensten, e-gelddiensten en geldtransferdiensten pdf – word
  • Vragenlijst over beleggings- en vermogensbeheerdiensten en -activiteiten pdf – word
  • Vragenlijst over levensverzekeringsactiviteiten pdf – word

Financiële instellingen zullen ook rekening houden met Bijlage 6 van de circulaire:

  • Indicatieve lijst van landen die een verhoogd risico op witwassen van geld of financiering van terrorisme kunnen inhouden xlsx