Beslissing van de Bank voor Internationale Betalingen om geen dividend uit te keren in 2020

Beslissing van de Bank voor Internationale Betalingen om geen dividend uit te keren in 2020

De Bank voor Internationale Betalingen (BIB) heeft op 30 juni 2020 aangekondigd dat ze geen dividend zal uitkeren aan haar aandeelhouders voor het boekjaar dat op 31 maart 2020 werd afgesloten. De Nationale Bank van België bezit 50 100 aandelen van de BIB.

De aandelen van de BIB maken deel uit van de statutaire portefeuille van de Nationale Bank. In voorkomend geval wordt een dividend dat door de BIB wordt uitgekeerd dus opgenomen in de (bruto)opbrengst van die portefeuille. Dit is relevant voor de aandeelhouders van de Nationale Bank, aangezien zij in principe recht hebben op een jaarlijks dividend dat overeenkomt met de helft van de netto-opbrengst van de statutaire portefeuille. Zie het reserverings- en dividendbeleid van de Nationale Bank: https://www.nbb.be/doc/ts/enterprise/press/2016/cp160323bnl.pdf.

Voor het boekjaar 2019 was de uitbetaling door de BIB van een dividend van SDR 245 per aandeel goed voor € 13,20 per NBB-aandeel op een totaal bruto dividend van € 122,57.

De Nationale Bank herinnert eraan dat de inkomsten van de andere componenten van de statutaire portefeuille nog niet gekend zijn en dat er daarom nog geen betrouwbare raming kan worden gemaakt van het totale dividend dat voor het boekjaar 2020 zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van de Nationale Bank.