Framework protocol on the procedures for the communication of personal data by Statbel to the National Bank of Belgium (NBB) in the context of the National Accounts Institute (NAI)

Framework protocol on the procedures for the communication of personal data by Statbel to the National Bank of Belgium (NBB) in the context of the National Accounts Institute (NAI)

 

Date

Description

Request form

Ratified decision

12/06/2018

Enquête naar de arbeidskrachten (LFS)

05/12/2018

Huishoudbudgetonderzoek (HBS) vanaf 2010

10/12/2018

Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) (verlenging 2014/15)

22/01/2019

Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC)

12/12/2019

Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC)  en Huishoudbudgetonderzoek (HBS) gekoppeld met fiscale gegevens van de FOD Financiën

06/04/2020

IPCAL gegevens FOD Financiën

05/06/2020

Gegevens uit het ondernemingsregister van Statbel voor de opmaak van de statistiek Trade by Enterprise Characteristics (TEC)

27/10/2020 Gegevens van de enquête structuur en de verdeling van de lonen (SES) gekoppeld aan variabelen uit de enquête naar de structuur van de ondernemingen (SBS)
8/12/2020 Betalingsbalansgegevens voor DBRIS