Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1195 resultaten

Mededeling NBB_2021_004 / Project HIVE: digitalisatie van het « fit & proper »-procesPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2021004-pr...

Circulaire NBB_2021_003 / Circulaire betreffende de opheffing en de verwijdering, van de website van de Bank, van verschillende circulaires en mededelingenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2021003-ci...

Koninklijk besluit van 22 december 2020 tot uitvoering de wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-2...

Circulaire 2021_NBB_002 / Circulaire van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België betreffende het verlenen van toestemming voor het verminderen van de in aanmerking komende passiva-instrumentenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-2021nbb002-ci...

Circulaire NBB_2021_001 / Wijziging van het Schema A, Boek I

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2021001-wi...

Nationale Bank van België / Toestemming voor de fusie door opslorping van een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht door een andere verzekeringsonderneming naar Belgisch rechtPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Koninklijk besluit van 22 december 2020 tot uitvoering, voor wat de verzekeringsondernemingen, de verzekerings-, de nevenverzekerings- en de herverzekeringstussenpersonen betreft, van artikel 20, eerste lid van de wet van 3 april 2019

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-2...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Arch Insurance (UK) Limited naar Arch Insurance (EU) DACPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van GB Life Luxembourg S.A. naar Wealins S.A.PDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Domestic & General Insurance plc naar Domestic & General Insurance Europe AGPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...