Waarom is de Nationale Bank op de beurs genoteerd?

Dat heeft een historische grondslag. De Nationale Bank werd immers in 1850 door de wetgever opgericht als een naamloze vennootschap. De particuliere banken die tot dan toe het recht hadden om biljetten in omloop te brengen, hadden het kapitaal van de Nationale Bank in handen. De aandelen werden later op de beurs genoteerd. In 1948 werd het kapitaal van de Nationale Bank verhoogd en sindsdien houdt de Staat de helft van haar aandelen aan. De andere helft blijft verdeeld onder het publiek. Iedereen kan aandeelhouder worden.

De Nationale Bank is niet de enige beursgenoteerde centrale bank. Onmiddellijk vóór zij toetrad tot het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), rees dan ook de vraag of zij op die manier verder kon blijven functioneren. Het Europees Monetair Instituut, de voorloper van de Europese Centrale Bank, was van oordeel dat de privé-aandeelhouders de monetaire opdrachten van de Nationale Bank niet konden beïnvloeden en verzette zich er niet tegen dat haar structuur werd behouden.