Ik ben op zoek naar sponsors voor mijn club, naar steun voor een project.

Gelet op haar specifieke statuut streeft de Nationale Bank niet dezelfde zichtbaarheid na als een particuliere bank; ze heeft een welomschreven mecenaatsbeleid.

Aanvragen kunnen worden gericht aan onderstaand adres; elk verzoek zal worden onderzocht aan de hand van de door het Directiecomité bepaalde criteria.