TARGET Services

TARGET Services

Om een verdere integratie in Europese financiële markten te bevorderen, heeft het Eurosysteem een aantal diensten ontwikkeld die het aanbiedt om het vrij verkeer van geld, effecten en onderpand over heel Europa te verzekeren.

Deze financiële marktinfrastructuren omvatten T2 (voor de vereffening van betalingen), T2S (voor de vereffening van effecten) en TIPS (voor de vereffening van instant betalingen). Al deze diensten vereffenen in centralebankgeld.