TARGET Services

TARGET Services

Om een verdere integratie in Europese financiële markten te bevorderen, heeft het Eurosysteem een aantal diensten ontwikkeld die het aanbiedt om het vrij verkeer van geld, effecten en onderpand over heel Europa te verzekeren.

Deze financiële marktinfrastructuren omvatten TARGET2 (voor de vereffening van betalingen), T2S (voor de vereffening van effecten) en, sinds eind 2018, TIPS (een service voor de vereffening van instant betalingen). Al deze diensten vereffenen in centralebankgeld.   

  • TARGET2 is het realtime brutovereffeningssysteem (RTGS) in bezit van en beheerd door het Eurosystem. 

  • TARGET2-Securities is een gemeenschappelijk platform voor de vereffening van effecten in Europa. 

  • TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) is een pan-Europese oplossing voor de vereffening van instant betalingen in Europa.

  • TARGET Consolidatie is een project van het Eurosysteem om TARGET2 en T2S te consolideren, zowel op technisch als functioneel vlak om een modern geheel van diensten aan te bieden met een geoptimaliseerd beheer van liquiditeiten.