Tarieftoeslag uitgesteld: toeslag voor laattijdige neerleggingen pas van toepassing vanaf zaterdag 2 september

De FILING toepassing van de Balanscentrale was onbeschikbaar op woensdag 30/08 van 07u00 tot 12u00 en op donderdag 31/08 van 07u00 tot 13u00 omwille van technische problemen.

Gezien de impact van deze onbeschikbaarheid op de mogelijkheid om bepaalde neerleggingen binnen de wettelijke termijnen te doen, werd in samenspraak met de FOD Economie beslist om de toepassing van de toeslag voor laattijdige neerlegging met één werkdag uit te stellen. Neerleggingen worden dus pas vanaf zaterdag 2 september als laattijdig beschouwd.