Pierre Wunsch: Belgium’s fiscal framework: what is good and what could be better

Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank van België en voorzitter van de afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën

HRF-webinar woensdag 8 december 2021 om 15 uur  

Tijdens de COVID-19-crisis heeft een sterke begrotingsimpuls de economische bedrijvigheid ondersteund. De keerzijde daarvan is een forse toename van de begrotingstekorten en van de overheidsschuld. Deze moeten na de crisis worden teruggedrongen. Hierdoor komt het begrotingsbeleid op de voorgrond als een cruciaal onderdeel van het macro-economisch beleid dat stabiliteit en groei moet bevorderen. Goed ontworpen begrotingskaders kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren.