Perscommuniqué - Working Paper 183

De marges voor de aanpassing van de arbeidskosten: enquêteresultaten afkomstig van Europese bedrijven

De bedrijven beschikken over meerdere opties op het ogenblik dat ze hun loonsom wensen aan te passen. De bestaande literatuur heeft echter vooral aandacht besteed aan de basislonen. We verruimen de analyse tot andere factoren dan de neerwaartse rigiditeit van de basislonen door onderzoek te verrichten naar het gebruik van andere marges voor het aanpassen van de arbeidskosten op bedrijfsniveau. Aan de hand van gegevens afkomstig van een unieke enquête kunnen we vaststellen dat de bedrijven vaak gebruik maken van andere, meer flexibele componenten van de beloning om de arbeidskosten aan te passen. De aanpassingen van premies en niet-loongebonden voordelen behoren tot de potentiële marges waarvan de bedrijven gebruik maken om hun kosten te drukken. We tonen ook aan hoe de gekozen aanpassingsmarges worden beïnvloed door de kenmerken van de onderneming en die van de werknemers.