Perscommuniqué - Working Paper 156

Het begrijpen van sectorale verschillen in de neerwaartse rigiditeit van de reële lonen: samenstelling van het personeelsbestand, instellingen, technologie en concurrentie

published in the Journal for Labour Market Research, Vol. 45, No 1, 2012, pp. 7-22

In deze paper wordt onderzocht of een uiteenlopende loonrigiditeit tussen de sectoren te verklaren is door verschillen in de samenstelling van het personeelsbestand, de concurrentie, de technologie en de instituties van loononderhandelingen. We hanteren de maatstaf van neerwaartse rigiditeit van de reële lonen (downward real wage rigidity of DRWR) die werd uitgewerkt door Dickens en Goette (2006). We gaan uit van een uitvoerig, administratief gegevensbestand van werkgevers-werknemers voor België over de periode 1990-2002. Ten eerste blijkt uit onze resultaten dat de neerwaartse rigiditeit van de reële lonen aanzienlijk hoger is voor bedienden en lager uitvalt voor oudere werknemers en werknemers met hogere inkomens en bonussen. Ten tweede houden sectorale verschillen in die neerwaartse rigiditeit behalve met de effecten van de samenstelling van de het personeelsbestand ook verband met de concurrentie, de bedrijfsgrootte, de technologie en de onderhandelingsinstituties. We stellen vast dat de lonen rigider zijn in meer concurrerende sectoren, in arbeidsintensieve sectoren en in sectoren waar een gecentraliseerde loonvorming op sectorniveau overweegt, in tegenstelling tot die waar loonakkoorden op bedrijfsniveau worden gesloten.