Periodieke informatie die aan de CBFA moet worden verstrekt door de instellingen voor elektronisch geld waaraan een vrijstelling is verleend op grond van artikel 2, § 2, eerste lid, 3° van de wet van 22 maart 1993