Mededeling NBB_2020_001 / Collecte van bijkomende referentiegegevens ter bepaling van de Europese rapporteringsverplichtingen