Economische projecties voor België – Najaar 2021

Economische projecties voor België – Najaar 2021

Volgens de najaarsprognoses van de NBB zou de Belgische economie fors vertragen en op korte termijn nog amper groeien, door aanbodproblemen, stijgende (energie)prijzen en een verslechterende gezondheidssituatie. Naargelang de logistieke en gezondheidsrisico’s matigen, zou de groei tijdelijk weer wat sterker aantrekken vanaf het voorjaar van 2022.

De arbeidsmarkt blijft heel robuust: de jobcreatie valt wat terug maar blijft positief. De inflatie is in de afgelopen maanden sterk gestegen onder impuls van de oplopende energiekosten en zal naar verwachting pas eind 2022 weer onder 2 % duiken. De tijdelijk erg hoge prijzen vertalen zich via de indexeringsmechanismen in een sterke toename van de loonkosten. De loonkostengroei bereikt in 2022 een recordpeil, wat de kostenconcurrentiekracht verslechtert. De hogere loonkosten worden wel ten dele opgevangen door afnemende winstmarges van ondernemingen.

Samen met de assumpties inzake de afname van de energieprijzen en de geleidelijke normalisatie van de aanvoerketens na de lente van 2022, zou dat moeten toelaten een echte loon-prijsspiraal te vermijden.

Het begrotingstekort, ten slotte, blijft ook de komende jaren onhoudbaar hoog, op minstens 4 % bbp bij ongewijzigd beleid. De overheidsschuld bevindt zich op een stijgend traject.