Circulaire CBFA_2010_21/ Beheer van het liquiditeitsrisico