Aanpak van de weerslag van de financiële crisis op de economische activiteit in België

Nota voor de federale regering

De storm waarin het financiële systeem van de meeste ontwikkelde landen terecht is gekomen, is uitzonderlijk ernstig, zowel wat de omvang, de duur en de geografische spreiding als de verscheidenheid en het belang van de betrokken financiële actoren betreft. Deze systeemcrisis heeft de Belgische economie niet gespaard, en bracht de stabiliteit van een nochtans solide geacht financieel systeem aan het wankelen. De maatregelen van de regering, het Eurosysteem en de internationale instanties konden de gevolgen ervan beperken, maar het is duidelijk dat de economische activiteit in België, net als elders trouwens, de terugslag zal ondervinden van de verstoringen in de financiële sfeer.