Perscommuniqué - Working Paper 223

(Not so) easy come, (still) easy go? Een nieuwe kijk op footloose multinationale bedrijven

Deze paper herbekijkt de hypothese over de "footloose" aard van multinationale bedrijven (MNBs). Aan de hand van bedrijfsgegevens voor België over de periode 1997-2008 baseren wij ons op een probitmodel en houden wij rekening met de endogeniteit van de determinanten inzake bedrijfsuittreding. Onze resultaten kunnen als volgt worden samengevat. Ten eerste ligt de onvoorwaardelijke waarschijnlijkheid op vertrek van MNBs lager dan die van binnenlandse ondernemingen. Ten tweede, na te hebben gecontroleerd voor bedrijfs- en sectorale kenmerken - ondernemingsleeftijd, totale factorproductiviteit, eenmalige kosten, omvang, concurrentie op de productenmarkt, sectorale groei van de toegevoegde waarde en sector dummies - wordt het verschil tussen de waarschijnlijkheid op vertrek van MNBs en binnenlandse ondernemingen positief. Ten derde geven onze resultaten aan dat MNBs minder gevoelig zijn voor eenmalige kosten en omvang dan binnenlandse ondernemingen, wat kan worden opgevat als zijnde lagere vertrekbelemmeringen als gevolg van de grotere mogelijkheden om materiële en immateriële activa naar buitenlandse afdelingen te verplaatsen.